TỔ CHỨC SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

17/06/2021 11:39 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu; thị trường trong nước; và thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế mới về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTMQG áp dụng từ năm 2011 trở đi, thay thế Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 và Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg  ngày 21/5/2009 đã hết hiệu lực vào năm 2010.

Hình ảnh nghi lễ bấm cầu điện tử khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021

Cho đến nay thì chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã trải qua 11 năm đổi mới, mang lại nhiều thành tựu lớn, phát triển đúng mục đích đề ra của chính phủ. Xúc tiến thương mại trở thành công cụ hữu hiệu để xuất khẩu, chủ động sản xuất, cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trung tâm XTTM Đầu tư và Hỗ trợ chuyển đổi số Quốc gia là đơn vị trực tiếp làm việc với các đơn vị doanh nghiệp, tiểu thương, hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất,.. đồng thời kết hợp với Hệ thống các tổ chức đoàn thanh niên (TW Đoàn, Thành/tỉnh Đoàn, Quận/huyện Đoàn, Phường/xã Đoàn, Ban chấp hành đoàn các trường (Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề,...) Liên minh hợp tác xã, Liên hiệp các hội phụ nữ, Hội nông dân Việt Nam,...; Các cơ quan, tổ chức ngành công thương, các đơn vị trực thuộc nhằm tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao nhất theo chủ trương của chính phủ đề ra. Đặc biệt là số hóa chuyển đổi các mô hình, phương thức thương mại truyền thống trở thành thương mại điện tử, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của xã hội.

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trong Tuần THQG

Chương trình XTTM quốc gia nhằm tăng cường hoạt động XTTM, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; gắn kết các hoạt động XTTM, đầu tư và du lịch.

Quy chế mới vừa đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa tiếp tục tạo điều kiện để phát triển thị trường xuất khẩu theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, thêm sức cạnh tranh, tăng trưởng về quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả; mở mang thị trường nội địa; quan tâm đến khu vực miền núi, biên giới, hải đảo.

Điểm mấu chốt là Chương trình mới “phủ sóng” xúc tiến thương mại trên cả 3 lĩnh vực xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo.

Theo tinh thần mới, bên cạnh việc xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu với nội dung càng phong phú, linh hoạt, việc xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại tại biên giới, miền núi, hải đảo được quy định rõ ràng.

Theo đó, về xúc tiến thương mại thị trường nội địa, sẽ bao gồm: tổ chức các hội chợ triển lãm; tổ chức các hoạt động bán hàng; khảo sát thị trường; tuyên truyền về hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; hỗ trợ quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo nhân lực... xúc tiến thương mại biên giới, miền núi, hải đảo sẽ bao gồm: Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt; xây dựng và cung cấp thông tin thị trường biên giới; tổ chức các hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào khu kinh tế cửa khẩu; tổ chức và phát triển phân phối hàng Việt sang các khu vực biên giới với các nước có chung đường biên; nâng cao năng lực cho thương nhân hoạt động tại khu vực này; tuyên truyền quảng bá việc tiêu thụ sản vật của đồng bào...

Một nội dung cơ bản khác được đổi mới là vấn đề kinh phí. Từ năm 2008, kinh phí XTTM được ngân sách nhà nước cấp thay vì sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lại nằm chung với kinh phí xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, nên thường thông báo muộn, dẫn đến phê duyệt chậm hoặc phải điều chỉnh, khiến nhiều Chương trình không được triển khai ngay đúng mùa XTTM theo tập quán quốc tế,  thường bị dồn vào cuối năm, lỡ nhiều cơ hội. Theo Quy chế mới, kinh phí nhà nước hỗ trợ cho Chương trình được giao cho Bộ Công Thương từ đầu năm. Việc phê duyệt, cấp kinh phí cho các hạng mục sớm, tạo điều kiện để triển khai XTTM ngay từ đầu năm, chớp được cơ hội.. Bên cạnh đó, theo quy chế mới, mức và điều kiện hỗ trợ được cụ thể hoá theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với những nội dung cần khuyến khích để mở rộng phạm vi của XTTM, nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý đúng mục tiêu, chặt chẽ, tiết kiệm. Quy chế cũng quy định các doanh nghiệp tham gia Chương trình cũng phải có vốn đối ứng để nâng cao năng lực và cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện 

Chủ trương hướng về địa phương cũng là điểm nổi trong Quy chế mới vì XTTM ở các địa phương ngày càng có vị thế đáng kể. Theo Quy chế, địa phương vừa được hỗ trợ từ Trung ương vừa dành từ ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tiến hành XTTM, nhằm huy động nhiều nguồn lực cho XTTM. 

Diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021

Mục tiêu Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu; thị trường trong nước; và thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm:

a. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo;

b. Hỗ trợ công tác quy hoạch, vận hành hạ tầng thương mại;

c. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp;

d. Gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

 Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình

1. Đơn vị chủ trì bao gồm: các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ, phi Chính phủ, tổng công ty ngành hàng (trong trường hợp ngành hàng không có Hiệp hội) có đề án xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí quy định tại Quy chế này và được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đơn vị chủ trì phải có đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình;

c) Có chiến lược phát triển ngành hàng cụ thể trên thị trường mục tiêu;

d) Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp;

đ) Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

e) Thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận.

3. Các Đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI

Ngân hàng số trong tương lai ...

Xu hướng chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng theo hướng ứng dụng nền tảng ...

Mạng xã hội sẽ là… “kinh đô ...

62.6% người tiêu dùng Việt coi mạng xã hội là phương tiện tìm kiếm thông tin về ...

Phát triển kinh tế số cần sự ...

(TBTCO) - Mục tiêu của Chính phủ là kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025, ...

GIỎ QUÀ TẾT CHIA SẺ XUÂN YÊU ...

Có rất nhiều thứ đặc trưng cho ngày tết cổ truyền Việt Nam. Trải qua nhiều ...

TỔ CHỨC SỰ KIỆN XÚC TIẾN ...

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là chương trình được xây dựng trên cơ ...

TIN TỨC MỚI

Về Hưng Yên xem 'thôn thông ...

Theo trưởng thôn Quách Văn Phượng, cuộc sống người dân thôn Lương Xá (Kim Động) ...

VIVINA SMART BOX: Tủ giao ...

Tủ VIVINA SMART BOX cho phép người dùng gửi, nhận nhận hàng hóa và bưu phẩm một ...

Nền tảng chuyển đổi số Quốc ...

Thương mại điện tử được ví như một giải pháp hiệu quả và bền vững giúp hợp tác ...

Hỗ trợ chuyển đổi số và ...

Chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi ...

'Bông hoa' điển hình tiên ...

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ ...

Gần 200 doanh nghiệp tham gia ...

Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Việt Nam 2023 (VIIS 2023) sẽ diễn ra ...

1.091 đại biểu sẽ tham dự ...

Được thành lập từ năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 8 kỳ Đại hội ...

Phát triển tuyến hành lang ...

Sáng 4/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức ...

Hội chợ, triển lãm "Chào mừng ...

Hôm nay (3-11), tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt ...

SÀN TMĐT QUỐC GIA VIVINA XÚC ...

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, nhất là ...

Thong ke